JPK_WB

Operacja "Inne/JPK_WB" sporządza jednolity plik kontrolny, przesyłany na żądanie do Ministerstwa Finansów, zawierający obroty na rachunku bankowym w zadanym okresie.


obraz

Z kont określonych wzorcem (1) wybiera księgowania z zadanego okresu (2).

Wzorzec (1) tworzy się na identycznych zasadach jak pola wyszukujące.

Numer rachunku (3) powinien mieć dokładnie 28 znaków:

  • 2 znaki symbolu kraju (PL-Polska),
  • 26 znaków numeru rachunku bankowego.

Numer rachunku można zapisać w uwagach konta (patrz następny obrazek), wtedy przed wywołaniem operacji, należy ustawić się na tym koncie.


obraz

Numer rachunku można zapisać w uwagach konta (4) z kluczem $nr_rachunku.

Zalecamy na końcu dodać znaki $$ (jak na obrazku obok), aby program nie dołączył do numeru rachunku innych uwag zapisanych w tym polu.

Dane nagłówkowe program pobiera z "Ustawienia/Parametry", z panelu "JPK" - Sprawdź czy są poprawne.

sprawdź koniecznie kolejność i chronologię numeracji w zadanym okresie (1), we wszystkich dziennikach danej kartoteki.

Warto też sprawdzić zgodność przy pomocy "inne/kontrola zbiorów", opcja "13.Ksiegowania.konto niezgodne z nrkKonta".

Program zakłada, że symbol dokumentu "bo" ma tylko bilans otwarcia.

Do "NazwaPodmiotu" (nazwa podmiotu będącego stroną operacji) program wpisuje treść księgowania lub kropkę (pole nie może być puste). (Patrz dopisek na marginesie.).

Do "OpisOperacji" (0pis operacji/transakcji) program wpisuje klasyfikację budżetową lub kropkę (pole nie może być puste).

Jeżeli w okienku raportującym (4) pojawi się napis "NIEZGODNOŚĆ SUM KONTROLNYCH", skontaktuj się z INFO-SPÓŁKA Ząbkowice Śl..