Zakładka "Dokumenty"

W okienku głównym masz do wyboru zakładkę "konta", na której możesz oglądać konta i zaksięgowane na nich księgowania, oraz niżej opisaną zakładkę "dokumenty", na której możesz oglądać dokumenty i powiązane z nimi księgowania.

obraz

Centralną część okienka zajmuje tabela dokumentów (1) oraz tabela księgowań wybranego dokumentu (2).

Uwaga ! Przemieszczanie się po tabeli (1) przy pomocy klawiszy strzałek, ze względów technicznych nie powoduje zmian w tabeli (2). Dopiero kliknięcie myszką w wybrany dokument w tabeli (1), spowoduje pokazanie jego księgowań w tabeli (2).

Do wyszukiwania dokumentów można użyć pól wyszukujących (3).

Przycisk "pokaż dokument" (4) pokazuje księgowania wybranego dokumentu.

Przyciskiem (5) możesz określić opcje operacji "pokaż dokument" (4).

Po wybraniu zakładki "Dokumenty" uaktywnia się blok operacji "Dokumenty" (6).