Ewidencja Gruntów i Budynków (powiatowa)

Podgląd

obraz

Starostwa powiatowe prowadzą ewidencją gruntów i budynków (EGiB). Można ją wczytać do naszej bazy danych i przeglądać programem EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (fk2000ewGrB).

Jednak każdorazowe przełączanie programów i wyszukiwanie podatnika byłoby zbyt kłopotliwe, dlatego w okienku głównym programów podatkowych dodaliśmy kolumnę "EGiB" (1). Wystarczy kliknąć w nią dwa razy przy wybranym podatniku; pojawi się okienko, jak na następnym obrazku


obraz

Jeśli w kolumnie (1) jest symbol "EGiB" (2), konto podatnika jest powiązane z podmiotem w EGiP i w tabelce (4) będzie widoczny tylko ten podmiot. Przyciskami poniżej tabelki (4) można przeglądać jego grunty, budynki, lokale itd.

Jeśli w kolumnie (1) brak symbolu "EGiB" (3), program wyszuka w EGiB wszystkie podmioty, które mają numer PESEL/REGON wybranego podatnika. W tabelce (4) może pojawić się więcej pozycji (małżeństwo, podmiot grupowy), wtedy przyciski poniżej tabelki (4) będą pokazywały dane podmiotu wybranego w tej tabelce.

Automatyczne wiązanie kont z podmiotami w EGiB

obraz

Najlepiej, gdyby wszystkie konta były powiązane z podmiotami w EGiB.

 • Łatwiejsze byłoby przeglądanie ewidencji.
 • Operacje uzgadniające badają tylko konta powiązane z EGiB.
 • Dane przedmiotowe przekazywane są do portali internetowych tylko dla kont powiąznych.

W bloku operacji "EGiB" masz operację "Wiązanie kont z podmiotami EGiB" (na obrazku obok). Na początek komputer pokazuje ilość wszystkich podmiotów w EGiB, w tym podmiotów powiązanych (5).

Gdy klikniesz "Wykonaj" (6), program przejrzy podmioty niepowiązane i spróbuje powiązać je z kontami podatników. Aby powiązanie mogło być ustanowione:

 • podatnik i podmiot muszą mieć identyczne numery PESEL lub REGON,
 • w przypadku małżeństw, obydwaj małżonkowie muszą mieć wpisany PESEL,
 • w przypadku podmiotów grupowych, każdy członek grupy musi mieć wpisany PESEL lub REGON,
 • nie ma możliwości wiązania kilku kont z jednym podmiotem w EWiG.

Przełącznikami (7) można ograniczyć działanie do wybranych grup podmiotów.

Przełącznik "Raport" (8) spowoduje pokazanie w okienku (9) podmiotów niepowiązanych. Można je wydrukować przyciskiem (10). Z lewej strony podany jest numer, który mówi, dlaczego nie można było zrobić powiązania:

 • 1-Brak numeru PESEL/REGON w EGiB
 • 2-Brak numeru PESEL/REGON w adresie podatnika
 • 3-Konto podatnika nie spełnia dodatkowych warunków
 • 4-Warunki spełnia więcej niż jedno konto podatnika
 • 0-Podmiot związany z poprzednim podmiotem (małżeństwo, podmiot grupowy).

Ręczne wiązanie kont z podmiotami w EGiB

Gdy wiązanie automatyczne nie daje efektu, można to robić samemu, sukcesywnie, w trakcie przeglądania. Wystarczy w tabelce (4) wybrać odpowiedni podmiot i kliknąć "Ustanowić" (11).

Przyciskiem "Usuń" (12) możesz powiązanie skasować.

Panel (13) służy do wyszukiwania podmiotów po nazwisku lub po nazwie.

Uzgadnianie

Jesteśmy w trakcie tworzenia operacji wykrywających różnice między powierzchniami w danych naliezeniowych podatników a powierzchniami w EGiB.

Planujemy wykonanie operacji, która na życzenie użytkownika, skoryguje powierzchnie u wybranego podatnika, zgodnie z danymi w EGiB.