Podatek rolny

Pomimo swojej nazwy program zajmuje się naliczaniem podatku:

 • rolnego,
 • od nieruchomości,
 • leśnego.

Może obsługiwać dowolną liczbę kartotek. Dostęp do poszczególnych kartotek regulowany jest systemem haseł i uprawnień.

Podstawowe funkcje programu:

 • Prowadzenie kartoteki wymiarowej (zawierającej dane potrzebne do naliczenia podatku), wyszukiwanie, przeglądanie.
 • Naliczanie podatku rolnego (przypis roczny oraz przypisy w trakcie roku).
 • Odroczenia, umorzenia itp.
 • Sporządzanie wykazów i zestawień (rejestry wymiarowe, kontokwitariusze, skutki ulg, spisy wyborców do izb rolniczych).

Program PODATEK ROLNY jest bardzo rozbudowany. Wykonuje wiele różnych operacji. Oto niektóre z nich:

 • Rejestruje wnioski o zwrot akcyzy za paliwo. Sporządza odpowiednie decyzje oraz listy wypłat. Przekazuje do banku przelewy w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • Wymienia dane z powiatową ewidencją gruntów i budynków.
 • Wysyła dane do GUS w postaci plików XML.

W decyzjach wymiarowych można stosować różne mechanizmy ułatwiające księgowanie wpłat:

 • Kody paskowe na decyzji - używane gdy podatek płacony jest w kasie urzędu. Kasjerka czytnikiem kodów identyfikuje podatnika i/lub należność.
 • Bankowe dowody wpłat - używane gdy podatek płacony jest w banku, na poczcie itp. Może być z kodem paskowym, wtedy księgowanie wpłaty sprowadza się do "kliknięcia" czytnikiem kodów paskowych.
 • Konta masowe - Każdemu podatnikowi przyporządkowany jest indywidualny numer rachunku bankowego (podany na decyzji), na który może wpłacić podatek w dowolny sposób (w banku, na poczcie lub przez internet). Wpłata będzie zaksięgowana automatycznie na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego.

Okienko główne programu

xxx

Okienka wymiarowe

xxx

Okienka wymiarowe

xxx

Decyzja wymiarowa

xxx