Ogólnie o programie "Księgowanie"

Podstawowe zadania programu "Księgowanie" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Program "Księgowanie" jest jednym z elementów systemu, w skład którego wchodzą programy:

  • KSIĘGOWANIE (fk2000a3) - wyspecjalizowany program do księgowania, wyposażony w szereg mechanizmów ułatwiających pracę.
  • KARTOTEKA KONT (fk2000b) - zarządznie kontami, sporządzanie wykazów i zestawień.
  • BUDŻET (fk2000d) - analizowanie księgowań od strony klasyfikacji budżetowej.
  • ZADANIA (fk2000eu) - analizowanie księgowań od strony klasyfikacji zadaniowej.


obraz

Głownym programem jest KARTOTEKA KONT, natomiast program KSIĘGOWANIE realizuje tylko jedną, aczkolwiek bardzo istotną funkcję - księgowanie dokumentów na kontach.

Chodziło nam o to, aby dla osoby księgującej stworzyć prosty i sprawny program, bez dostępu do innych operacji.

Kilkadziesiąt lat doświadczenia pozwoliło nam wyposażyć go w wiele mechanizmów, dzięki którym księgowanie stało się łatwe i szybkie. Są to między innymi:

  • Podkładanie dekretacji wcześniej zaksięgowanego, podobnego dokumentu.
  • Lista wyboru konta z możliwością wyszukiwania po nazwie.
  • Lista wyboru klasyfikacji z możliwością wyszukiwania po nazwie.
  • Automatyczne domykanie stron Wn-Ma.
  • Przekierowania - Księgując dokument, program automatycznie tworzy dokument powiązany (odpowiednio zmodyfikowany) i księguje go na innej kartotece. Mechanizm ten najczęściej używa się do księgowania zaangażowania na koncie 998.