Ogólnie o programie "Księgowanie"

Podstawowe zadania programu "Księgowanie" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Program "Księgowanie" jest jednym z elementów systemu, w skład którego wchodzą programy:

 • KSIĘGOWANIE (fk2000a3) - wyspecjalizowany program do księgowania, wyposażony w szereg mechanizmów ułatwiających pracę.
 • KARTOTEKA KONT (fk2000b) - zarządzanie kontami, sporządzanie wykazów i zestawień.
 • BUDŻET (fk2000d) - analizowanie księgowań od strony klasyfikacji budżetowej.
 • ZADANIA (fk2000eu) - analizowanie księgowań od strony klasyfikacji zadaniowej.

Jak widać na powyższym obrazku, programów KSIĘGOWANIE może być wiele, obsługiwanych na różnych stanowiskach, przez różne osoby, połączone siecią lokalną lub Internetem.

Bazę danych przeważnie dzieli się na kartoteki, np: dochody, wydatki, poszczególne jednostki podrzędne itd. W ramach kartoteki można używać podziału na dzienniki: wyciągi bankowe, płace, magazyn itd. W przypadku dużej ilości księgowań pracę można podzielić na stanowiska, kartotekami lub dziennikami.

Natomiast program KARTOTEKA KONT ma dostęp do wszystkich danych przychodzących z programów KSIĘGOWANIE, przetwarza i udostępnia w postaci wykazów i zestawień. Pełni też rolę zarządcy. To właśnie w nim zakłada się i usuwa konta, kartoteki itd.

Do każdego księgowania można dołączyć klasyfikację budżetową lub/i zadaniową. Program BUDŻET przetwarza księgowania z klasyfikacją budżetową i sporządza szereg wykazów i zestawień, w tym wykonanie planu. Analogicznie program ZADANIA przetwarza księgowania z klasyfikacją zadaniową.


obraz

Program KSIĘGOWANIE, pokazany na obrazku obok, realizuje jedną, ale najważniejszą funkcję - księgowanie dokumentów na kontach. Chodziło nam o to, aby dla osoby księgującej stworzyć prosty i sprawny program, bez dostępu do innych operacji.

Kilkadziesiąt lat doświadczenia pozwoliło nam wyposażyć program w szereg mechanizmów, dzięki którym księgowanie stało się łatwe i szybkie. Są to między innymi:

 • Podkładanie dekretacji wcześniej zaksięgowanego, podobnego dokumentu.
 • Lista wyboru konta z możliwością wyszukiwania po nazwie.
 • Lista wyboru klasyfikacji z możliwością wyszukiwania po nazwie.
 • Automatyczne domykanie stron Wn-Ma.
 • Przekierowania - Księgując dokument, program automatycznie tworzy dokument powiązany (odpowiednio zmodyfikowany) i księguje go na innej kartotece. Mechanizm ten najczęściej używa się do księgowania zaangażowania na koncie 998.
 • Szablony - Można stworzyć dowolną ilość dekretacji, złożonych z kont, klasyfikacji i procentowych współczynników rozbijających kwoty. Księgowanie sprowadza się do wybrania szablonu i wpisania kwot.
 • Przeksięgowania - Na podstawie wcześniej zaksięgowanego dokumentu, program tworzy inne księgowanie, na innych kontach, z inną klasyfikacją, z zadanym procentowym rozbiciem kwot.
 • Przesyłka - Można przesyłać księgowania z innych naszych programów: BUDŻET (np. zaangażowanie), FAKTUROWANIE, PŁACE, PODATKI itd.