"

Księgowość budżetowa

W urzędach gmin, urzędach powiatowych oraz innych jednostkach budżetowych, program KSIĘGOWOŚĆ współpracuje z programem BUDŻET. W programie KSIĘGOWOŚĆ, podczas księgowania, podaje się klasyfikacje budżetowe, z których następnie korzysta program BUDŻET.

Podstawowe funkcje programu BUDŻET:

  • Przechowuje informacje o planie oraz jego zmianach.
  • Sporządza zestawienie "wykonanie planu".
  • Sporządza szereg wykazów i zestawień pod kontem klasyfikacji budżetowej.
  • Wykazy i zestawienia są sparametryzowane, co pozwala dopasować je do potrzeb użytkownika.
  • Sporządza sprawozdania Rb-27, Rb-28 i inne.
  • Na podstawie zestawień można wygenerować automatyczne księgowania (np. księgowania na konto pozabilansowe 980 lub przekazanie księgowań do jednostki nadrzędnej).

Często obok księgowości budżetowej używa się księgowości zadaniowej (patrz. rozdział "Księgowość zadaniowa").

Okienko główne programu BUDŻET.

xxx

Księgowanie z klasyfikacją budżetową.

xxx