Dodatek mieszkaniowy - Dodatek energetyczny

Podstawowe funkcje programu:

  • Prowadzi rejestr wniosków ze wszystkimi danymi potrzebnymi do wyliczeń.
  • Wylicza dodatki.
  • Drukuje decyzje.
  • Sporządza listy wypłat oraz zestawienia dodatków dla zarządców.
  • Sporządza szereg zestawień i wykazów.

Listy wypłat mogą być przekazywane do banku w postaci elektronicznego polecenia przelewu.

Główne okienko programu

xxx

Arkusz obliczeniowy

xxx

Okienko sporządzania listy wypłat.

xxx