Ogólnie o programie "Kadry"

Podstawowe zadania programu "Kadry" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Głównym zadaniem programu "Kadry" jest zarządzanie kartoteką pracowników.

obraz

Na karcie pracownika zapisane są:

 • dane personalne: nazwisko, adres, pesel, telefon itp.,
 • dane o zatrudnieniu: stanowisko, wymiar czasu pracy,grupa zaszeregowania i wiele innych,
 • okresy chorobowe z symbolem i numerem zwolnienia,
 • okresy urlopu,
 • okresy stażowe z możliwością zapisania stanowiska i wynagrodzenia,
 • okresy stażowe w innych zakładach,
 • inne informacje typu nagrody, nagany, szkolenia,
 • dzieci z datą urodzenia i numerem PESEL.
obraz

Zakładka z danymi dotyczącymi zatrudnienia pracownika.

obraz

Karta ewidencji czasu pracy.obraz

Na podstawie w/w danych, program:

 • sporządza wydruki okresów stażowych, chorobowych, urlopowych,
 • umożliwia tworzenie wykazów dopasowanych do własnych potrzeb,
 • drukuje świadectwa pracy, umowy o prace,
 • daje możliwość tworzynia wydruków wg własnych potrzeb,
 • przypomina o zdarzeniach dotyczących ptracowników, np. o szkoleniach BHP.obraz

Program "Kadry" ściśle współpracuje z programem "Płace". Na bazie kartoteki pracowników zarządzanej przez program "Kadry" tworzy się listy płac, korzysta z okresów chorobowych do wyliczania stawki chorobowego itd.