Ogólnie o programie "Kadry"

Podstawowe zadania programu "Kadry" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Głównym zadaniem programu "Kadry" jest zarządzanie kartoteką pracowników.

obraz

Na karcie pracownika zapisane są:

  • dane personalne: nazwisko, adres, pesel, telefon itp.,
  • dane o zatrudnieniu: stanowisko, wymiar czasu pracy,grupa zaszeregowania i wiele innych,
  • okresy chorobowe z symbolem i numerem zwolnienia,
  • okresy urlopu,
  • okresy stażowe z możliwością zapisania stanowiska i wynagrodzenia,
  • okresy stażowe w innych zakładach,
  • inne informacje typu nagrody, nagany, szkolenia,
  • dzieci z datą urodzenia i numerem PESEL.
obraz

Na przykład w zakładce "Inne" można notować zdarzenia przeszłe i przyszłe: szkolenia, badania, nagrody itp., a następnie operacją "Przypomnienia" np. wyszukiwać zdarzenia, które mają zajść w najbliższej przyszłości.

obraz

Program prowadzi także ewidencję czasu pracy (ECP).obraz

Program sporządza szereg wydruków. Między innymi:

Wydruki mogą być zapisywane w postaci elektronicznej w tak zwanym archiwum wydruków.obraz

Program "Kadry" ściśle współpracuje z programem "Płace". Na bazie kartoteki pracowników zarządzanej przez program "Kadry" tworzy się listy płac, korzysta z okresów chorobowych do wyliczania stawki chorobowego itd.