Sprzedaż lokali, kredyty refinansowe, redyskontowe


xxx

Program "Sprzedaż lokali" znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba rozłożyć należność na wiele rat i lat, księgować wpłaty i naliczyć odpowiednie odsetki.

Dotyczy to nie tylko sprzedaży lokali. Programu można użyć np. do rozliczania pożyczek i kredytów.


xxx

Jak widać na powyższym obrazie, program obsługuje wiele systemów rat (patrz w dolnym lewym rogu okienka), od prostych rat ze stałą stopą procentową odetek, po raty refinansowe i redyskontowe.

Tutaj mamy przykład kredytu redyskontowego w kwocie 120 tys.zł. rozłożonego na 12 rat. Pierwsza rata 20 tys.zł. płatna w od razu, pozostałe raty płatne raz w roku, z terminem płatności 7 lipiec. Stopa procentowa odsetek 5%.

Po wciśnięciu przycisku "przelicz", program w prawym górnym rogu pokaże proponowane kwoty i terminy (jak widać poniżej).


xxx

Można dowolnie zmieniać ilość rat i terminy płatności. Na koniec wcisnąć "przelicz i zaksięguj".

Po zaksięgowaniu raty wyglądają jak na poniższym obrazie.


xxx

Powyższy przykład pokazuje sytuację, gdy kredytobiorca chce w dniu 2014-04-21 spłacić 25 tys.zł. Po wciśnięciu "przelicz" program odpowiednio przeliczy odsetki, jak widać poniżej.


xxx