Ogólnie o programie "Fakturowanie"

Podstawowe zadania programu "Fakturowanie" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Podstawowym zadaniem programu "Fakturowanie" jest drukowanie faktur sprzedaży oraz rejestrowanie faktur sprzedaży i zakupu w rejestrze faktur VAT.

Nazwa, adres, nip kontrahenta podkładane są z bazy adresowej odbiorców i dostawców, natomiast nazwa towaru, SWW, cena może być pobrana z programu "Gospodarka magazynowa" używanego jako cennik.

Wydruk faktury może być połączony z równoczesnym

  • zarejestrowaniem w rejestrze VAT,
  • wysłaniem informacji do drukarki fiskalnej,
  • zaksięgowaniem na kartotece kont.

obraz
Niektóre inne możliwości programu "Fakturowanie"

Jeżeli "Gospodarka magazynowa" używana jest w pełnym zakresie (nie tylko jako cennik), rejestrowanie faktur może być powiązane z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem stanów magazynowych.

Nową fakturę sprzedaży można wystawić wzorując się na, wcześniej wystawionej, podobnej fakturze.

Do wskazanej faktury program może sporządzić fakturę korygującą. Rola użytkownika sprowadza się do wpisania danych, które ulegają zmianie.