Ogólnie o programie "Fakturowanie"

Podstawowe zadania programu "Fakturowanie" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Podstawowym zadaniem programu "Fakturowanie" jest drukowanie faktur sprzedaży oraz rejestrowanie faktur sprzedaży i zakupu w rejestrze faktur VAT, z pełnym zestawem informacji potrzebnych do wygenerowania "JPK_VAT z deklaracją".

Nazwa, adres, NIP kontrahenta podkładane są z bazy adresowej odbiorców i dostawców, w połączeniu z Białą Księgą Podatników VAT. Natomiast nazwa towaru, SWW, cena, może być pobrana z programu "Gospodarka magazynowa" używanego jako cennik.

Dodatkowo można:

  • wysłać informacji do drukarki fiskalnej,
  • wysłać fakturę przez e-mail,
  • wydrukować bankowy dowód wpłaty,
  • zaksięgowaniem na kartotece kont.

obraz
Niektóre inne możliwości programu "Fakturowanie"

Nową fakturę sprzedaży można wystawić wzorując się na, wcześniej wystawionej, podobnej fakturze.

Rejestrując fakturę zakupu, wystarczy podać NIP. Nazwa i adres można pobrać z Białej Księgi Podatników VAT,

Jeżeli "Gospodarka magazynowa" używana jest w pełnym zakresie (nie tylko jako cennik), rejestrowanie faktur może być powiązane z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem stanów magazynowych.

Do wskazanej faktury program może sporządzić fakturę korygującą. Rola użytkownika sprowadza się do wpisania danych, które ulegają zmianie.