Środki trwałe i wyposażenie

Podstawowe funkcje programu:

 • Prowadzenie kartoteki środków trwałych i wyposażenia.
 • Wyszukiwanie, przeglądanie.
 • Wyliczanie amortyzacji i umorzenia także przy nabyciu/zbyciu lub zmianie wartości.
 • Wykazy i zestawienia, między innymi:
  • amortyzacja,
  • stan na dzień,
  • karta środka trwałego,
  • spis inwentarza,
  • księga inwentarzowa,
  • ilościowo wartościowe wykazy i zestawienia wyposażenia.
 • Obsługa inwentaryzacji:
  • arkusz spisu z natury,
  • szybkie nanoszenie wyników spisu,
  • wykaz niedoborów/nadwyżek.
 • Wydruk dokumentów OT, PT, LT.

Program obsługuje kody paskowe:

 • Drukuje kody paskowe do przyklejenia na środku trwałym.
 • Dane z czytnika kodów paskowych nanosi na arkusz spisu z natury.

Okienko główne programu.

xxx

Okienko środka trwałego.

xxx

Dokument OT

xxx