Rozrachunki

Program ROZRACHUNKI jest dodatkiem do programy KSIĘGOWOŚĆ. Jego podstawowe funkcje:

  • Automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań z zapłatami.
  • Rozliczanie wg zasady "pierwszy z pierwszym" lub wg symbolu należności (dodawanym podczas księgowania faktur i zapłat).
  • Analiza należności i zobowiązań. Sporządzanie wykazów i zestawień.
  • Naliczanie i doksięgowanie odsetek (kwartalnych) od niezapłaconych należności.
  • Drukowanie potwierdzeń sald.
  • Drukowanie upomnień.

Okienko operacji rozliczającej faktury z zapłatami.

xxx