Ogólnie o programie "Kartoteka kont"

Podstawowe zadania programu "Kartoteka kont" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Program "Kartoteka kont" jest jednym z elementów systemu, w skład którego wchodzą programy:

 • KSIĘGOWANIE (fk2000a3) - wyspecjalizowany program do księgowania.
 • KARTOTEKA KONT (fk2000b) - zarządznie kontami, sporządzanie wykazów i zestawień.
 • BUDŻET (fk2000d) - analiza księgowań od strony klasyfikacji budżetowej.
 • ZADANIA (fk2000eu) - analiza księgowań od strony klasyfikacji zadaniowej.

W programie "Kartoteka kont" nie ma operacji księgowania. Jak widać na schemacie, zajmuje się tym program "Księgowanie".

Nie wszyscy użytkownicy używają klasyfikacji budżetowej lub zadaniowej, dlatego obsługę tych zagadnień ulokowaliśmy w odrębnych programach: "Budżet" i "Zadania".obraz

Podstawowe zadania programu "Kartoteka kont" to:

 • Zarządzanie kontami (dopisywanie, usuwanie).
 • Przeglądanie kont, księgowań i dokumentów.
 • Sporządzanie wykazów i zestawień.
 • Generuje pliki JPK_KR, JPK_WB.

Dodatkowo program "Kartoteka kont" posiada operacje:

 • Wspomagające porządkowanie dokumentów (kolejność numeracji, chronologia dat).
 • Sprawdzające dane po różnym kontem.
 • Blokujące możliwość księgowania po uzgodnieniu miesiąca.
 • Sterujące uprawnieniami użytkowników.