Czynsze

CZYNSZE to tylko uproszczona nazwa programu, który może obsługiwać:

 • opłaty za wodę,
 • opłaty za ścieki,
 • opłatę za wywóz śmieci

oraz wszystkie inne opłaty naliczane w miesięcznym, dwumiesięcznym lub innym cyklu. Opłaty mogę być naliczane odrębnie (w niezależnych kartotekach) lub w dowolnych zestawach.

Program może obsługiwać dowolną ilość kartotek. System haseł i uprawnień reguluje dostęp do poszczególnych kartotek i operacji.

Podstawowe funkcje programu:

 • Prowadzenie kartoteki wymiarowej zawierającej dane potrzebne do naliczeń, wyszukiwanie, przeglądanie.
 • Naliczanie czynszów i opłat, księgowanie przypisu, drukowanie faktur/rachunków.
 • Odroczenia, umorzenia itp.
 • Sporządzanie wykazów i zestawień.

Resztą zagadnień związanych z wpłatami, odsetkami, upomnieniami itd. zajmuje się odrębny program - patrz rozdział "Podatki,opłaty,czynsze".

Okienko główne programu

xxx

Naliczanie opłat może być oparte na:

 • odczytach liczników,
 • normach zużycia,
 • prognozowanym zużyciu.

Okienko wymiarowe

xxx

Program może pracować w trybie INKASENT.

 • Na początek bazę danych oraz program z uproszczoną obsługą dla inkasenta kopiuje się na mały przenośny komputer (notebook + przenośna drukarka).
 • Inkasent zbiera dane o stanach liczników i/lub drukuje faktury/rachunki, może także przyjmować wpłaty.
 • Na koniec informacje zebrane przez inkasenta (odczyty liczników, wystawione faktury/rachunki, wpłaty) dołączane są do głównej bazy danych.

Przygotowaliśmy specjalną wersja programu dla inkasenta, kładąc nacisk na wygodę i szybkość obsługi w specyficznych warunkach.

 • Program operuje na liście osób/firm z wybranego rejonu, które inkasent planuje odwiedzić.
 • Wszystkie operacje uruchamiane są skrótami klawiszowymi.
 • Wszystkie informacje i operacje najczęściej używane przez inkasenta zebrano w jednym miejscu.

Można zastosować mechanizmy ułatwiające księgowanie wpłat:

 • Kody paskowe na fakturach/rachunkach - do od szukania płatnika i/lub należności.
 • Bankowe dowody wpłat z kodami paskowymi - do księgowania wpłat czytnikiem kodów paskowych.
 • Konta masowe - Każdemu płatnikowi przyporządkowany jest indywidualny numer rachunku bankowego (podany na fakturze/rachunku), na który może dokonać wpłaty w dowolny sposób (w banku, na poczcie lub przez internet). Wpłata będzie zaksięgowana automatycznie na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego.