Inne podatki i opłaty

Program obsługuje:

  • podatek od środków transportu,
  • opłaty za wieczyste użytkowanie,
  • czynsze dzierżawne,
  • inne opłaty.

Podstawowe funkcje programu:

  • Prowadzenie kartotek wymiarowych (zawierających dane potrzebne do naliczeń), wyszukiwanie, przeglądanie, system haseł i uprawnień.
  • Naliczanie opłat, przypisy, drukowanie decyzji, zawiadomień itp.
  • Odroczenia, umorzenia itp.
  • Sporządzanie wykazów i zestawień.

Dodatkowo prowadzone są ewidencje:

  • środków transportu - na potrzeby podatku drogowego,
  • gruntów - na potrzeby wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego.

Okienko główne programu

xxx

Okienka wymiarowe

xxx

Okienka wymiarowe podatku drogowego

xxx

Okienko wymiarowe wieczystego użytkowania

xxx