Magazyn

Program MAGAZYN może pracować w różnej konfiguracji:

  • Samodzielnie - Wszystkie operacje wykonywane są w programie MAGAZYN. Nie ma wymiany danych z innymi programami.
  • Jako cennik dla programu FAKTUROWANIE - Nie nanosi się przychodów/rozchodów. Pozycje magazynowe służą jako pozycje cennika przy fakturowaniu.
  • Pełna współpraca z programem FAKTUROWANIE - Wystawianie faktur sprzedaży i rejestrowanie faktur zakupu powoduje automatyczny rozchód/przychód na magazynie.

Podstawowe funkcje programu:

  • Prowadzenie kartoteki magazynowej dla dowolnej liczby magazynów, przeglądanie i wyszukiwanie.
  • Rejestracja przychodów, rozchodów, zwrotów itd.
  • Sporządzanie zestawień i wykazów.
  • Drukowanie dokumentów PZ, PW, RW, ZW.

Okienko główne programu

xxx

Pozycja magazynowa

xxx

Wydruk dokumentu PZ

xxx