Program ŚMIECI - Gospodarka odpadami

Podstawowe funkcje programu:

  • Prowadzenie kartoteki z danymi potrzebnymi do naliczania opłat.
  • Naliczanie opłat i księgowanie przypisu.
  • Drukowanie dowodów wpłat - tzw. książeczek.
  • Księgowanie wpłat.
  • Egzekucja wpłat - odsetki, upomnienia, tytuły wykonawcze itd.
  • Sporządzanie wykazów i zestawień.

Okienko główne programu.

xxx

Okienko z danym naliczeniowymi.

xxx

Bankowe dowody wpłat - tak zwane "książeczki" (6 miesięcy na jednej kartce A4).

xxx

Powiększony fragment "książeczki"..

xxx

W gospodarce odpadami najwięcej czasu zajmuje wprowadzanie zmian (tzw. korekty). Ktoś się rodzi, ktoś umiera, ludzie zmieniają miejsca pobytu. Poświęciliśmy temu tematowi wiele czasu, aby maksymalnie uprościć operację "Korekta".

  • Wystarczy wpisać datę zajścia zmiany (może to być data z lat ubiegłych).
  • Program pokazuje stan danych naliczeniowych na zadany dzień.
  • Należy zmodyfikować tabelkę do żądanego stanu.
  • Resztę wykonuje program. Przelicza wszystkie miesiące i generuje odpowiedni przypis korygujący.

Księgowanie wpłat może odbywać się automatycznie na postawie elektronicznego wyciągu bankowego, wpłat dokonywanych w dowolnym banku lub przez internet.

Program sporządza różnego rodzaju zestawienia, także w postaci elektronicznej dla firmy zajmującej się wywozem śmieci.

Program jest całkowicie naszym dziełem. Możemy go dowolnie modyfikować i przystosowywać do potrzeb klienta.

Przez internet i tak zwaną "zdalną pomoc" utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami. Nadzorujemy wdrażanie, doszkalamy, zbieramy uwagi, modyfikujemy programy, dostarczamy najnowsze wersje.