Księgowość zadaniowa

Stosuje się go obok programu KSIĘGOWOŚĆ tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe sklasyfikowanie księgowań.

W programie KSIĘGOWOŚĆ, podczas księgowania, podaje się klasyfikacje zadaniowe. Na tej podstawie program KSIĘGOWOŚĆ ZADANIOWA:

  • Sporządza szereg wykazów i zestawień pod kontem klasyfikacji zadaniowej.
  • Wykazy i zestawienia są sparametryzowane, co pozwala dopasować je do potrzeb użytkownika.

Program znajduje zastosowanie głównie w urzędach gmin, urzędach powiatowych oraz innych jednostkach budżetowych ale można go zastosować także w innych firmach.

Pełni podobną rolę jak program KLASYFIKACJA BUDŻETOWA, z tym że klasyfikacja budżetowa jest sztywna, natomiast klasyfikację zadaniową można ustalić odpowiednio do własnych potrzeb.

Operacja tworzenie słowników.

xxx

Księgowanie z klasyfikacją zadaniową (kolumna EU).

xxx