Podatki, opłaty, czynsze

System PODATKI składa się najczęściej co najmniej z dwóch programów:

 • Programu obsługującego księgowanie wpłat, rozliczenia, naliczanie odsetek, ponaglenia itp. Nazywamy go PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ choć obsługuje on także wszystkie opłaty i czynsze.
 • Co najmniej jednego programu zajmującego się naliczaniem podatków, czynszów lub innych opłat.

Poniżej przedstawimy program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ natomiast w odrębnych podrozdziałach opiszemy programy naliczające podatki, opłaty i czynsze.

Podstawowe funkcje programu PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ:

 • Prowadzenie dowolnej ilości kartotek (dla różnych podatków i opłat), wyszukiwanie przeglądanie.
 • Księgowanie wpłat, rozliczanie należności, naliczanie odsetek.
 • Sporządzanie wykazów i zestawień.
 • Drukowanie upomnień i tytułów wykonawczych.

Powyższa lista wygląda niepozornie ponieważ tylko sygnalizuje główne zadania. W rzeczywistości program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ jest najbardziej rozbudowanym programem. Lista jego możliwości jest imponująca. Oto tylko niektóre z nich:

 • Może pracować w trybie KASA. Na jednym lub kilku stanowiskach robi się przygotowanie wpłaty (odszukanie wpłacającego, ustalenie kwoty i czego dotyczy). W kasie praca sprowadza się do potwierdzenia wpłaty, wydrukowania dowodu wpłaty i zainkasowania gotówki.
 • Księgowanie wpłat może odbywać się przy pomocy czytnika kodów paskowych. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga oczywiście wydrukowania bankowych dowodów wpłat z kodami paskowymi.
 • Najnowsze rozwiązanie polega na księgowaniu wpłat na podstawie elektronicznych wyciągów bankowych. Rozwiązanie to oparte jest na tak zwanym "masowym" rachunku bankowych. W 90% procentach automatyzuje proces księgowania wpłat, praktycznie eliminując pomyłki.

Księgowanie ma wiele mechanizmów wspomagających. Np:

 • Proporcjonalne rozbicie wpłaty na odsetki.
 • Wydruk postanowienia o zaksięgowaniu wpłaty na poczet odsetek.

Obok kartoteki kont program operuje na tak zwanej bazie adresowej, pełniącej rolę "ewidencji ludności". Zamiast szukać podatnika w kartotece podatkowej, można odnaleźć go w bazie adresowej i zobaczyć wszystkie jego konta z różnych kartotek (dotyczące różnych podatków i opłat).

Obecnie pracujemy nad wymianą danych z ewidencję ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ostatnio wdrożyliśmy przekazywanie informacji o zgonach.

Okienko główne programu.

xxx

Karta kontowa z widoczną częścią adresową.

xxx