Ogólnie o programie "Płace"

Podstawowe zadania programu "Płace" oraz jego powiązania z innymi programami.

obraz

Program płace ściśle współpracuje z programem "Kadry". To właściwie program "Kadry" zarządza pełną kartoteką pracowników, z której wybieramy pracowników układając listę płac.

obraz

Programu "Płace":

  • Sporządza listy wypłat.
  • Przesyła drogą elektroniczną przelewy na rachunki pracowników.
  • Drukuje PIT-y (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-40, PIT-R) i wysyła elektronicznie do Urzędu Skarbowego.
  • RCA,RZA,RSA wysyła do programu Płatnik (ZUS).
obraz

Nową listę tworzy się kopiując listę z poprzedniego miesiąca, dzięki czemu praca sprowadza się do naniesienia kilku zmian typu dni chorobowe, premie itp.

Wyliczanie płac jest w pełni sparametryzowane. Można je dopasować do potrzeb każdego klienta.

Użytkownik może wybrać składniki, które mają być na liście płac, rozmieścić je w kolumnach i w wierszach.

obraz

To samo dotyczy "Pasków”, czyli wydruków, które otrzymują pracownicy.

obraz

Szczególnie dużo pracy włożyliśmy w operację wprowadzania danych. Można wybrać jeden lub kilka składników. Na ekranie pojawia się przejrzysta tabela, w której widać tylko nazwiska pracowników i wybrane składniki. Wystarczy w odpowiednie pole wpisać nową wartość. Jest to także wygodny sposób przeglądania wybranych składników.