Opłaty różne


xxx

To kolejny moduł z serii "programy podatkowe", do której należą "podatek rolny", śmieci. Są tam też "Opłaty" i "Czynsze", po co więc nowy moduł ?


Kiedy stosujemy program "Opłaty różne"

Jeżeli:

 • Jest określony algorytm wyliczania opłaty i występują np. zmiany stawek, gdy wszystkie opłaty muszą się automatycznie zmienić.
 • Potrzebne są zestawienia składników opłat, np. ile jest lokali, jaka jest ich powierzchnia mieszkalna itp.

W takiej sytuacji zakładamy bazę danych ze składnikami potrzebnymi do wyliczania opłat i stosujemy któryś z dotychczasowych modułów.

Natomiast, jest wiele różnego rodzaju opłat i czynszów, gdzie:

 • Wysokość opłaty określa się raz i nie ma "totalnych" zmian, takich jak np. zmiana stawek w podatku rolnym powodująca automatyczną zmianę podatku u wszystkich podatników.
 • Czasami wysokość opłaty ustalona jest np. w drodze przetargu, w związku z tym nie istnieje żaden algorytm wyliczania.
 • Składniki wpływające na wysokość opłaty nie będą zestawiane ze sobą, tak jak robi się to np. w podatku od nieruchomości, gdzie zbiera się informacje o powierzchniach mieszkalnych, gospodarczych itd.

W takiej sytuacji nie ma sensu tworzyć bazy danych wszystkich składników potrzebnych do wyznaczania opłaty i zmuszać komputer do wyliczania jej, za każdym razem, kiedy jest potrzebna.

Właśnie dla takich sytuacji stworzyliśmy moduł "Opłaty inne".


Podstawowe funkcje programu


xxx

Powyższy przykład pokazuje dane dotyczące dzierżawy sklepu i garażu z otwartym okienkiem edycji dzierżawy sklepu.

Zapis "skutkuje do 2015-01-31" spowoduje, że na fakturze wystawionej w lutym 2015 r. będzie już tylko opłata za garaż.

Opis został rozbity na 3 części wg stopnia szczegółowości i późniejszego zastosowania.

 • Opis ogólny, np.: dzierżawa lokalu, wynajem samochodu itp. Używane na fakturze.
 • Określenie przedmiotu. Używane na między innymi na fakturze.
 • Inne dodatkowe informacje. Używane na wykazach.

xxx

Program "Opłaty różne" ma także wszystkie możliwości, jakie mają inne programy podatkowe:

 • drukuje fakturzy,
 • rejestruje w rejestrze VAT,
 • księguje przypisy,
 • księguje wpłaty,
 • nalicza odsetki,
 • drukuje upomnienia,
 • sporządza wykazy i zestawienia.

W tego typu programach, często pojawia się potrzeba wydrukowania dla grupy kont jakiegoś pisma, w którym, oprócz nazwiska i adresu, trzeba podać kilka dodatkowych informacji, specyficznych dla każdego konta.

Doskonale radzi sobie z tym, mechanizm Korespondencja seryjna, który pozwala skomponować formę pisma i gromadzić na kontach dodatkowe informacje na potrzeby takich pism.