Program "Inne podatki i opłaty" fk2000pdpn - spis treści

Konta
Księgowania
Wykazy zestawienia
Przekształcenie wieczystego we własność