Pierwsze kroki w programie "Rejestr VAT"

Po uruchomieniu programu, na ekranie pojawia się tak zwane okienko główne. Od niego rozpoczynają się wszystkie operacje.

Zamknięcie programu następuje standardowo przez kliknięcie w krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu.

obraz

Centralną część okienka zajmuje tabela (1) z fakturami wybranego rejestru.

Program może obsługiwać wiele rejestrów, które wybiera się klikając w tak zwany przełącznik rejestrów (2).

Obok mamy etykietę (3), pokazującą aktualnie wybrany rodzaj numeracji.

Pod tabelką znajdują się pola wyszukujące (4) oraz przyciski (5), pokazujące wszystkie informacje o wybranej fakturze.

U góry mamy menu (6), z blokiem operacji "Wykazy", w którym możemy drukować rejestry w różnej postaci oraz sporządzać deklaracje, w tym deklarację VAT-7.