Okienko główne

Okienkiem głównym nazywamy okienko, które pojawia się jako pierwsze po uruchomieniu programu. Jest ono punktem wyjścia dla wszystkich operacji.

Okienka główne wszystkich programów mają wiele cech wspólnych. Omówimy je poniżej na przykładzie okienka głównego programu KARTOTEKA KONT fk2000b.

obraz

Zamknięcie programu następuje standardowo przez kliknięcie w krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu.

W górnej części okienka znajduje się menu operacji, podzielone tematycznie na bloki operacji.

W wielu programach poniżej menu znajdują się tak zwane przełączniki. Najczęściej są to przełączniki kartoteki i roku. Gdy klikniesz np. w przełącznik kartotek, pojawi się tabelka z kartotekami, do których masz dostęp. Teraz wystarczy kliknąć dwa razy w wybraną kartotekę.

Centralną część okienka zajmuje główna tabela. W zależności od programu ma różną zawartość. W programie "Kartoteka kont" fk2000b są to konta, a w programie "Rejestrze VAT" k2000rv są to faktury.

Tam, gdzie okienko nie może pomieścić wszystkich informacji, stosujemy zakładki.

Zwróć uwagę na wskaźnik z lewej strony tabeli. Element tabeli, na którym jest ustawiony, nazywamy elementem wybranym. Na tym elemencie będą robione operacje. Wyboru dokonuje się tradycyjnie, klikając w element lub przesuwając wskaźnik klawiszami strzałek.

Przeważnie w dolnej części okienka znajdują się pola wyszukiwania. Przy ich pomocy możemy w głównej tabeli wybrać interesujące nas pozycje.

Operacje podręczne to takie, których często używamy i chcemy mieć do nich szybki dostęp (bez wybierania z górnego menu).

Obok naszego logo znajduje się numer wersji programu.