Wydruki rejestrów

Wydruki rejestrów, i ogólnie mówiąc wszystkie wykazy i zestawienia, należą do tak zwanych operacji prostych, niewymagających specjalnego opisywania w instrukcji obsługi. Patrz strony "Wykonywanie (wywoływanie) operacji". i "Korzystanie z instrukcji obsługi"

Na uwagę zasługuje operacja "Wykazy/Rejestr (nowy)" sporządzająca rejestry z zastosowaniem najnowszych metod.

Polecamy rejestr w tak zwanej "formie pierwotnej". Może być bardzo pomocny przy sprawdzaniu kwot na deklaracji VAT-7.