Tabela składników - funkcje

Wstęp

Jeżeli w poniższych przykładach argumentem jest np. [204] - (nr składnika w nawiasach kwadratowych) - argumentem może być wyrażenie, w szczególności funkcja. W przeciwnym wypadku argumentem nie może być wyrażeniem.

ZUS

STAWKACHOROB([810])
 • [810] - ilość dni chorobowych
Zwraca stawkę chorobowego wyliczoną danemu pracownikowi na dzień wypłaty. Składnik [810], w jest ilość dni chorobowych, podaje się tylko po to, aby komputer nie tracił czas na liczenie stawki chorobowego jeśli pracownik nie ma dni chorobowych.

SUMUJPDSTZUS(1)
 • 1 - od początku roku
 • 2 - od początku m-ca daty wypłaty

UBEZPZDROWOTNE([204];[205b])
 • [204] - podatek
 • [205b] - ubezpieczenie zdrowotne
zwraca ubezp.zdr. zmniejszone tak, aby nie było większe od podatku,

UBEZPZDROWOTNE1([204];[204b];[204c])
 • [204] - podatek
 • [204b] - ubezpieczenie zdrowotne 7,75
 • [204c] - ubezpieczenie zdrowotne 1,25
Zwraca ubezp.zdr.7,75 zmniejszone tak, aby suma ubezp.zdr.7,75 i ubezp.zdr.1,25 nie była większa od podatku, z tym że w pierwszej kolejności zmniejsza ubezp.zdr.1,25

UBEZPZDROWOTNE2([204];[204b];[204c])
Jak UBEZPZDROWOTNE1, z tym że zwraca ubezp.zdr.1,25

UBEZPZDROWOTNE3('204';'204b';'204c')
Jak UBEZPZDROWOTNE1, z tym że uwzględnia podatek i ubezp.zdr. z poprzednich wypłat w danym m-cu. W parametrach podaje się numery składników w apostrofach, czyli zamiast wyrażenia wyliczanego np. [204] podaje się '204'. Program wyliczy wartość składnika [204] ale dodatkowo ustali jego nrk i wyciągnie dane z poprzednich wypłat. Dzięki temu nie trzeba w parametrach dodawać wskazań, gdzie są podatek i składki zdrowotne.

UBEZPZDROWOTNE4('204';'204b';'204c')
Jak UBEZPZDROWOTNE3, z tym że zwraca ubezp.zdr.1,25

ECP (ewidencja czasu pracy)

DAJECP('s3')
 • s3 - symbol z tabeli ECP/Symbole w programie KADRY
Zwraca ilość godzin z ECP, z zadanym symbolem, w okresie jak wypłata "za okres od-do".

Różne

RODZAJ(rodzaj;[wyr1];[wyr2])
 • rodzaj - 0-lista zwykła 1-lista dodatkowa
 • wyr1,wyr2 - wyrażenia
Jeżli lista płac jest zadanego rodzaju, zwróci wartość wyrażenia "wyr1". W przeciwnym wypadku zwróci wartość wyrażenia "wyr2".

ILGODZURLOP(0)
Zwraca ilość godzin wykorzystanego urlopu. Parametr na razie nie jest używany.

Jeszcze nie opisane

 • PODSTAWAZUS2
 • SKLADKAZUS
 • SKLADKAZDROWOTNA
 • ZMNCHOROB
 • ZMNCHOROB2
 • ZAOKR
 • DZIELZ
 • DZIELA
 • PROCENTWYSLUGI
 • SUMUJPDSTPDT
 • LICZPODATEK
 • FWZ
 • FRZ
 • PODATEK
 • ZMNURLOP
 • ZMNURLOP2
 • WYMIARPRACY
 • ILDNICH
 • STAWKAURLOP
 • WIEKPRACOWNIKA
 • SUMUJSKL
 • SUMUJSKLPR
 • ZMNIEJSZ