Tabela składników - funkcje

Wstęp

Jeżeli w poniższych przykładach argumentem jest:

 • np. [204] - nr składnika w nawiasach kwadratowych - argumentem może być wyrażeniem.
 • np. 's3' - dowoly ciąg znaków w apostrofach - argumentem nie może być wyrażeniem.

ZUS

SUMUJPDSTZUS(1)
 • 1 - od początku roku
 • 2 - od początku m-ca daty wypłaty

UBEZPZDROWOTNE([204];[205b])
 • [204] - podatek
 • [205b] - ubezpieczenie zdrowotne

zwraca ubezp.zdr. zmniejszone tak, aby nie było większe od podatku,


UBEZPZDROWOTNE1([204];[204b];[204c])
 • [204] - podatek
 • [204b] - ubezpieczenie zdrowotne 7,75
 • [204c] - ubezpieczenie zdrowotne 1,25

Zwraca ubezp.zdr.7,75 zmniejszone tak, aby suma ubezp.zdr.7,75 i ubezp.zdr.1,25 nie była większa od podatku, z tym że w pierwszej kolejności zmniejsza ubezp.zdr.1,25


UBEZPZDROWOTNE2([204];[204b];[204c])

Jak UBEZPZDROWOTNE1, z tym że zwraca ubezp.zdr.1,25


UBEZPZDROWOTNE3([204];[204b];[204c])

Jak UBEZPZDROWOTNE1, z tym że uwzględnia podatek i ubezp.zdr. z poprzednich wypłat w danym m-cu. W parametrach zamiast wyrażenia wyliczanego [204] podaje się '204' jako nie wyliczany numer składnika. Program wyliczy sobie [204] ale dodatkowo może ustalić jego nrk i wyciągnąć podsumowania z poprzednich wypłat. Dzięki temu nie trzeba w parametrach dodawać wskazań, gdzie są podatek i składki zdrowotne.


UBEZPZDROWOTNE4([204];[204b];[204c])

jak UBEZPZDROWOTNE3, z tym że zwraca ubezp.zdr.1,25

ECP (ewidencja czasu pracy)

DAJECP('s3')
 • s3 - symbol z tabeli ECP/Symbole w programie KADRY

Zwraca ilość godzin z ECP, z zadanym symbolem, w okresie jak wypłata "za okres od-do".

Różne

RODZAJ(rodzaj,wyr1,wyr2)
 • rodzaj - 0-lista zwykła 1-lista dodatkowa
 • wyr1,wyr2 - wyrażenia

Jeżli lista płac jest zadanego rodzaju, zwróci wartość "wyr1". W przeciwnym wypadku zwróci wartość "wyr2".

Jeszcze nie opisane

 • STAWKACHOROB
 • PODSTAWAZUS2
 • SKLADKAZUS
 • SKLADKAZDROWOTNA
 • ZMNCHOROB
 • ZMNCHOROB2
 • ZAOKR
 • DZIELZ
 • DZIELA
 • PROCENTWYSLUGI
 • SUMUJPDSTPDT
 • LICZPODATEK
 • FWZ
 • FRZ
 • PODATEK
 • ZMNURLOP
 • ZMNURLOP2
 • WYMIARPRACY
 • ILDNICH
 • STAWKAURLOP
 • ILGODZURLOP
 • WIEKPRACOWNIKA
 • SUMUJSKL
 • SUMUJSKLPR
 • ZMNIEJSZ