Tabela składników - formuły

Tabela składników

Jądrem systemu wyliczania płac jest tabela składników. Jeżeli chesz ją zobaczyć wywołaj operację "Ustawienia/Tabela składników".

obraz

W tabeli widać numer, nazwę składnika itd.

Najważniejsze są formuły (1), opisujące sposób wyliczania danego składnika. Inaczej mówiąc, składnik, który ma formułę, jest składnikiem wyliczanym. W operacji "Dane płacowe" będzie oznaczany literką "L".

Składnik nie mający formuły jest składnikiem, którego wartość wpisywana jest przez użytkownika.

W kolumnach (2) krzyżykami zaznaczone są składniki wchodzące do podstaw: chorobowego, zdrowotnego... itd.

W kolumnie (3) widać wartości składników dla aktualnie wybranego pracownika, (podobnie jak w operacji "Dane płacowe").

Pole "Rodzaj" (8) ma 30 znaków. Program używa tylko 2-giego znaku przy tworzeniu nowej listy płac.

 • "k" - podkłada wartość domyślą,
 • "b" - kasuje blokadę,
 • "r" - podkłada wartość domyślą i kasuje blokadę.
Pozostałe znaki można używać dowolnie, aby np. ułatwić wyszukiwanie i przeglądanie tabeli składników.

Podwójnym kliknięciem otwierasz okienko edycyjne, w którym możesz wprowadzać zmiany. Odradzamy samodzielnego eksperymentowania, chyba że wiesz, co robisz.

Panele (4) służą do wyszukiwania składników.

Kliknij dwa razy w numer składnika w kolumnie (7). Zobaczysz, że wybrany numer pojawi się w panelu (5). Teraz możesz w tym panelu zaznaczyć:

 • "Składowe" - aby zobaczyć składniki, z których wyliczany jest dany składnik,
 • "Pochodne" - aby zobaczyć składniki, do liczenia których używany jest dany składnik.

Panel (6) służy do dopisywania i usuwania składników. Zachowaj ostrożność.

Formuły

W zapisie formuły można używać:

 • Operatorów dzielenia (/), mnożenia (*), dodawania (+), odejmowania (-). Operatory wymieniono w kolejności wykonywania działań.
 • Liczb (np: 1200 -45 2,50 grosze po przecinku).
 • Numerów składników (7) w nawiasach kwadratowych (np. [001a]).
 • Do określania kolejności działań można użyć nawiasów zwykłych (). Można je zagnieżdżać bez ograniczeń, np: (([016]+[017])*([018]+50)/100)*50
 • Odstępów – są ignorowane.
 • Funkcji w postaci nazwa_funkcji(par1;par2;...), gdzie każdy parametr może być formułą.
 • Można użyć znaków "//", wtedy program widzi tylko to, co jest po lewej stronie, resztę ignoruje.

Kilka dodatkowych uwag:

 • Jeśli formuła jest bardzo skomplikowana, możemy zdefiniować składniki, do których będą wyliczane wyniki pośrednie.
 • Zapis 2([007]+[008]) jest niedozwolony.
  Powinno być 2*([007]+[008])
 • Zapis 2*-[008] jest niedozwolony.
  Powinno być 2*(-1)*[008]
  Natomiast zapis 2*-2,5 jest dozwolony ale bardziej przejrzysty byłby zapis 2*(-2,5)