Urlop

obraz

Godzinowa stawka za urlop liczona jest wzorem
podst.urlopu / il.godz.roboczych
Gdzie

  • podst.urlopu - podstawy do urlopu sumowane są z miesięcy poprzedzających datę wypłaty,
  • il.godz.roboczych - ilość godzin roboczych sumowana j.w.

W "Ustawienia/Parametry" zakładka "Urlop" (1) określa składniki zawierające:

  • podstawę do urlopu (2),
  • ilość godzin roboczych (3),
  • ilość miesięcy poprzedzających datę wypłaty (4).

Jest tu także określony składnik zawierający ilość dni urlopu bezpłatnego (5).