Pierwsze kroki

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym jak uruchomić i zamknąć program oraz co znajduje się w głównym okienku.

Po uruchomieniu programu, na ekranie pojawia się okienko główne. Od niego rozpoczynają się wszystkie operacje.

Zamknięcie programu następuje standardowo przez kliknięcie w krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okienka.

obraz
Okienko główne programu

Centralną część okienka zajmuje tabela kont (1).

W górnej części okienka znajduje się menu główne (2), zawierające wszystkie operacje, w tym wykazy i zestawienia. Menu podzielone jest tematycznie na tak zwane bloki operacji.

Poniżej znajdują się zakładki (3):

  • Na zakładce "Konta" możesz oglądać konta i księgowania z nimi związane.
  • Na zakładce "Dokumenty" możesz oglądać dokumenty i księgowania z nimi związane.

Zbiór kont tworzy kartotekę. Program może obsługiwać wiele kartotek, np. wydatki, dochody lub kartoteki różnych podmiotów. Pole wyboru kartoteki (4), pokazuje aktualnie wybraną kartotekę i równocześnie jest przyciskiem pozwalającym przełączyć się do innej kartoteki.

Zbiór dokumentów tworzy dziennik. Program może obsługiwać wiele dzienników, np. księga główna, zakupy, sprzedaż, płace, wyciągi bankowe itp. Pole wyboru dziennika (5), pokazuje aktualnie wybrany dziennik i równocześnie jest przyciskiem pozwalającym przełączyć się do innego dziennika.

Pole wyboru roku (6) pokazuje aktualnie wybrany rok i równocześnie jest przyciskiem pozwalającym przełączyć się do innego roku.

W dolnej części okienka znajdują się pola wyszukujące (7), przy pomocą których możesz wybrać odpowiednie konta.

Dat od-do (8) często używa się przy sporządzaniu różnych wykazów i zestawień.

Przyciski (9), (10), (11) omówimy na oddzielnej stronie.

W dolnym prawym rogu program pokazuje informację (12) o rozpoznanym użytkowniku i stanowisku..

U góry przycisk "odśwież" (13) wymusza pobranie z bazy danych najświeższych informacji.

Obok naszego logo widoczny jest numer wersji programu (14), w tym przypadku jest to wersja "71.13".