Konto, dokument, księgowanie

Zanim uruchomimy program, określimy słownictwo jakiego będziemy używać.

Księgowanie, konto, dokument

Księgowanie - Zapis w komputerze, zawierający przede wszystkim kwotę, z jednej strony powiązany z dokumentem, z drugiej strony z kontem, a dokładniej z jego stroną "Wn" albo "Ma".

Konto - ma swój numer, nazwę i dwie strony: "Wn" i "Ma". Z kontem powiązane są księgowania - mówimy że są na nim zaksięgowane. Inaczej mówiąc, konto grupuje księgowania pewnego rodzaju. Np. konto "2010077 Kowalski Jan" będzie grupowało należności i wpłaty Jana Kowalskiego a konto "101 Rachunek bieżący" będzie grupowało wpłaty i wypłaty z rachunku bankowego.

Dokument - Każde księgowanie musi byż czymś udokumentowane, stąd nazwa "dokument". Może to być np. faktura, dowód wpłaty, wyciągu bankowy, itd.


obraz


Jak widać na rysunku obok, z każdego dokumentu wywodzi się kilka księgowań. W najprostszym przypadku są to dwa księgowania, na jednym koncie po stronie "Wn" i na innym koncie taka sama kwota po stronie "Ma".

Z jednego dokumentu może wywodzić się więcej księgowań, na wielu różnych kontach i z różnymi kwotami, niemniej suma kwot księgowanych na stronę "Wn" powinna równać się sumie kwot księgowanych na stronę "Ma"

Na koncie może być zaksięgowanych dowolnie dużo księgowań.

W programie "Kartoteka kont" możesz z jednej strony oglądać konta z zaksięgowanymi na nich księgowaniami, a z drugiej strony dokumenty i wywodzące się z nich księgowania.

Kartoteki, dzienniki, lata

Zbiór kont może być podzielony na tak zwane kartoteki, np. dochody, wydatki lub kartoteki różnych podmiotów.

Jeżeli dokumentów jest dużo, można je podzielić na tak zwane dzienniki, np. księga główna, zakupy, sprzedaż, płace, wyciągi bankowe itp.

Dokumenty i księgowania dzielą się na lata.

Klasyfikacje budżetowa i zadaniowa

W księgowości budżetowej w księgowaniu można dodatkowo zapisać klasyfikację budżetową, dzięki czemu w programie "Budżet" można oglądać księgowania pogrupowane klasyfikacją budżetową w zestawieniu z planem.

W księgowości zadaniowej w księgowaniu można dodatkowo zapisać klasyfikację zadaniową, dzięki czemu w programie "Klasyfikacja zadaniowa" można oglądać księgowania pogrupowane klasyfikacją zadaniową w zestawieniu z planem.