"Pokaż księgowania" na koncie

Najczęściej wykonywaną operacją jest oglądanie księgowań na wybranym koncie.

Wybierz konto, ewentualnie korzystając z pól wyszukujących (1).

obraz

Kliknij przycisk "pokaż księgowania" (2). Program pokaże księgowania wybranego konta z zadanego okresu (5).

obraz
obraz


Księgowania moga być pokazywane w różny sposób. Decyduje o tym przycisk (3).

Po włączeniu opcji "pełne" zobaczymy księgowania ze wszystkimi dodatkowymi informacjami, takimi jak bilans otwarcia, podsumowania ksiegowań przed i po zadanym okresie (5).

obraz

Po włączeniu opcji "tabela" zobaczymy księgowania w formie tabeli z wieloma możliwościami typu wyszukiwanie, sumowanie itp.

obraz

Włączenie opcji "bez BO" powoduje pokazywanie księgowań z pominięciem bilansu otwarcia.

Przycisk "obroty-saldo" (4) pokazuje podsumowanie księgowań i saldo na koniec okresu (5).

Przyciski (2), (3) i (4) służą szybkiemu pokazaniu ksiegowań na wybranym koncie. Ponadto w bloku operacji "wykazy" (6) znajdziesz szereg operacji pokazujących księgowania w różnych układach.