Pliki JPK

Pliki JPK (jednolite pliki kontrolne) generuje się na żądanie (za wyjątkiem JPK_VAT, który generujemy co miesiąc) i przesyła do Ministerstwa Finansów.

Poniżj zebraliśmy odnośniki do wszystkich JPK generowanych w różnych naszych programach.

  • JPK_VAT - ewidencja zakupów i sprzedaży VAT.
  • JPK_FA - faktury VAT.
  • JPK_KR - księgi rachunkowe.
  • JPK_WB - wyciągi bankowe.
  • JPK_MAG - magazyn.
  • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów - nie obsługujemy.
  • JPK_EWP - ewidencja przychodów dla podatku zryczałtowanego - nie obsługujemy.