Poprawki na zarejestrowanej fakturze

obraz

W zakładce rejestr, w tabeli (1) wyszukaj fakturę, którą chcesz poprawić i kliknij przycisk "popraw".



obraz

Program przełączy Cię do głównej zakładki, gdzie będą podłożone wszystkie dane dotyczące wybranej faktury.

Wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany i kliknąć "wykonaj" (3).

Zwróć uwagę na panel ustawień (1), w którym powinien być włączony tylko przełącznik "rejestruj"

Pole informacyjne "POPRAWKA" (2), przypomina, że z rejestru została wyciągnięta faktura do poprawki i należy ją ponownie zarejestrować



obraz

Po kliknięciu "wykonaj" pojawi się pytanie, czy nadać "kolejny" Nr i Lp, czy pozostawić "zadany". Należy koniecznie wybrać "zadany", aby program nie zmienił numeru i Lp poprawianej faktury.