Uporządkowanie dokumentów

obraz

Na zakładce "dokumenty" możesz oglądać dokumenty należące do wybranego dziennika (1). W pokazanym przykładzie jest to "Księga główna".

Zwróć uwagę na kolumnę (2), w której widać symbol dziennika KG - "Księga główna" oraz bardzo ważną kolumnę (3), w której widać numer dziennika.

Numer dziennika to kolejny numer dokumentu w danym dzienniku. Numeracja powinna być ciągła i zgodna z chronologią dat operacji.


obraz

W bloku operacji "Dokumenty" (4) masz operacje, które pomogą sprawdzić poprawność numeracji i ewentualnie poprawić ją.

Aby zbadać poprawność numeracji, ustaw się na pierwszym dokumencie i wywołaj operację "sprawdź", która wskaże ci dokument z nieprawidłowym numerem.

Jeżeli numer jest większy niż należy, wystarczy uruchomić operację "przenumeruj". Jeżeli numer jest mniejszy niż należy, musisz najpierw użyć operacji "przesuń numerację".

Zalecamy częstsze, niż raz na koniec roku, sprawdzanie numeracji.