Wybieranie kilku kartotek

Operacje mogą dotyczyć jednego konta lub całej kartoteki lub wszystkich kartotek, czyli całego zbioru. Tutaj opiszemy mechanizm pozwalający operować na kilku wybranych kartotekach.

obraz

Jeżeli operacja ma możliwość działania na kilku wybranych kartotekach, widoczny jest panel "wybierz kartoteki".

Panel ten na początku jest zawsze nieaktywny, czyli operacja dotyczyłaby tylko aktualnie wybranej kartoteki (patrz "przełączniki").


obraz

Aby go uaktywnić, włącz "zastosuj wybrane kartoteki". Pojawi się etykieta informująca o wybranym szablonie.

Szablon to wcześniej utworzony zestaw kartotek, aby nie trzeba było za każdym razem przeszukiwać zbioru kartotek (często jest ich całkiem sporo) i zaznaczać kartoteki, o które nam chodzi.

W pokazanym przykładzie szablon nazywa się "szablon 2" i składa się z 14 kartotek. Oznacza to, że operacja będzie dotyczyć wszystkich kont z wybranych 14 kartotek.

Aby wybrać lub utworzyć inny szablon, kliknij "wybierz kartoteki". Pojawi się tabela szablonów.


obraz

Jeżeli chcesz zastosować inny szablon, klawiszami strzałek lub jednym kliknięciem wybierz, ten o który chodzi i kliknij "zastosuj".

Przyciskiem "nowy" można utworzyć nowy szablon.

Przyciskiem "ustaw" lub podwójnym kliknięciem można zobaczyć i zmodyfikować wybrany szablon.


obraz

Okienko edycyjne szablonu pokazuje nam tabelę ze wszystkimi kartotekami. Te które należą do szablonu mają znacznik w postaci gwiazdki w pierwszej kolumnie.

Podwójnym kliknięciem można wstawić lub usunąć gwiazdkę przy wybranej kartotece.

Pod tabelą mamy pola wyszukujące kartoteki oraz przyciski pomocnicze:

  • zaznacz - zaznacza wszystkie kartoteki,
  • wymaż - wymazuje wszystkie gwiazdki.

Nad tabelą mamy pole z nazwą szablonu. Szablon wcale nie musi nazywać się "szablon", wprost przeciwnie, nazwa powinna dawać więcej informację o tym szablonie.