Dane dodatkowe

Zdecydowana większość danych na deklaracji VAT-7 wynika z faktur, jednak jest kilka pozycji, które z faktur wprost nie wynikają. Nazywamy je danymi dodatkowymi.

obraz

Wywołanie operacji "dane dodatkowe" znajduje się w operacji "Wykazy/VAT-7".


obraz

Przy uruchomieniu operacji, program ustawia pola wyszukujące (1) tak, aby pokazać dane dodatkowe, które wchodzą do deklaracji VAT-7, nad którą aktualnie pracujemy.

  • "daty od-do" - ustawia odpowiednio do wybranego miesiąca,
  • "wybrane rejestry" - włącza, aby wybrać tylko te dane dodatkowe, które powiązane są z rejestrami wybranymi do deklaracji VAT-7.

Oczywiście, można te ustawienia zmienić i kliknąć "szukaj".

Standardowy zestaw przycisków (2) służy do dopisywania i usuwania danych dodatkowych.

Przycisku "eksport" używa się przy eksportowaniu danych do scentralizowanego rozliczenia VAT.
obraz

W okienku edycyjnym ustawiamy:

  • datę, która decyduje w jakim miesiącu dane dodatkowe zostaną uwzględnione na deklaracji VAT-7,
  • rejestr, z którym wiążemy dane (może się przydać, gdy sporządzamy kilka deklaracji VAT-7 z różnych rejestrów),
  • numer pola na deklaracji VAT-7,
  • kwota, która zostanie dodana do pola o danym numerze (może być kwota ujemna),
  • opis, czyli dowolna informacja na temat kwoty.