Centralizacja rozliczeń podatku VAT

Centralizacja polega na zebraniu w jednostce nadrzędnej danych z jednostek podległych, w celu wygenerowania zbiorczego pliku JPK_V7.

W tym celu jednostka podległa eksportuje dane. Jeżeli dysponuje naszym programem REJESTR VAT (fk2000rv), przy pomocy operacji "Inne/Eksport danych" generuje odpowiednie pliki i przesyła je pocztą elektroniczną do jednostki nadrzędnej.

Jeżeli używa programu z innej firmy, może przesłać do jednostki nadrzędnej plik JPK_VAT wygenerowany z tego programu.

Jednostka nadrzędna kompletuje dane z jednostek podległych operacją "Inne/Import danych", następnie operacją "Wykazy/JPK_V7" generuje zbiorcza deklarację VAT-7 oraz zbiorczy plik JPK_V7.