Nrk - numer komputerowy

Teoria

Każdy element zbioru (konto, adres, faktura itp.) otrzymuje indywidualny i niepowtarzalny, w zakresie tego zbioru, numer, nazywany numerem komputerowym lub w skrócie "nrk".


obraz

Często "nrk" pokazywany jest w okienkach edycyjnych. Na obrazku obok widać "nrk" adresu (1) oraz "nrk" konta (2).

Nrk nadawane jest w momencie dopisania elementu do zbioru i nie zmienia się aż do jego usunięcia.

Nawet po usunięciu elementu ze zbioru, żaden inny element tego zbioru nigdy nie otrzyma takiego samego "nrk".

Użytkownik nie ma żadnej możliwości zmiany "nrk".

Pola wyszukujące

obraz

W wielu programach (we wszystkich programach podatkowych), w okienku głównym masz pole wyszukujące (1). Jeżeli znasz nrk konta, wystarczy go tu wpisać i kliknąć "szukaj" (2). Program błyskawicznie odnajdzie to konto, nawet jeżeli jest w innej kartotece.