Eksport/import form

Wstęp

Zamiast tworzyć formy "od zera", co nie jest wcale łatwe, można je skopiować od innego użytkownika, który ma to już gotowe.

obraz

Służą do tego przyciski "Eksport", "Import" w okienku zarządzającym zbiorem form.

Eksport form

obraz

Eksportowane formy będą zapisywane do pliki tekstowego. Program nie tworzy tego pliku. Trzeba to zrobić samemu lub skorzystać z istniejącego.

Najpierw pojawi się okienko eksploratora windows, którym należy wskazać w/w plik.

Następnie zobaczysz okienko jak na obrazku obok. Widać w nim pełną nazwę pliku (1), w którym będą zapisywane formy.

Ustawienie znacznika (2) usuwa zawartość pliku przed zapisaniem form/formy.

Przycisk (3) kopiuje do pliku wszystkie formy.

Przyciskiem (4) można kopiować formy pojedynczo. W takim przypadku, przed kliknięciem przycisku "Eksport", ustaw się na wybranej formie. Program w pole (5) wpisze symbol wybranej formy. Możesz go zmienić, jeśli w pliku tekstowym forma ma być zapisana z innym symbolem. Na koniec kliknij "Wykonaj" (4).

Teraz można plik z formami przenieść do innego systemu i tam wykonać "Import" (patrz następny podrozdział).

Import form

obraz

Najpierw pojawi się okienko eksploratora windows, którym należy wskazać plik tekstowy z formami (patrz poprzedni podrozdział).

Następnie zobaczysz okienko, jak na obrazku obok. Tabelka (1) pokazuje formy zapisane w pliku.

Aby podejrzeć formę, wybierz ją i kliknij przycisk (2) lub po prostu kliknij w nią dwa razy.

Przyciskiem (3) możesz zaimportować wybraną formę. Jeśli w twoim systemie jest już forma z takim symbolem, program to zasygnalizuje i musisz zmienić symbol formy bezpośrednio w kolumnie (4).

Przycisk (5) robi to samo co (4), dodatkowo usuwa z pliku zaimportowaną formę.

Przycisk

  • (6) usuwa z pliku wybraną formę,
  • (7) usuwa z pliku wszystkie formy,
  • (8) usuwa cały plik.