Korzystanie z instrukcji obsługi

Użytkownik początkujący

Etap 1

W pierwszej kolejności należy przejrzeć "Tematy wspólne". Są tam opisane elementy, które występują we wszystkich naszych programach, w wielu operacjach. Jest to jakby język porozumiewania się z naszymi programami. Gdy się z nim zapoznasz, większość operacji wykonasz bez zaglądania do instrukcji obsługi.

Podkreśliliśmy słowo "przejrzeć", ponieważ nie chodzi o zapamiętanie wszystkiego co tam pisze. Natomiast jak najbardziej zalecamy przeglądanie od czasu do czasu "Tematów wspólnych", aby zapamiętać i utrwalić coraz więcej zawartych tam informacji.

Etap 2

Następnie możesz przejść do instrukcji konkretnego programu, w której standardowo na początku są strony:

  • "ogólnie o programie" - gdzie dowiesz się, jakie są podstawowe zadania programu oraz powiązania z innymi programami,
  • "pierwsze kroki" - opis okienka głównego, czyli tego, które pojawia się zaraz po uruchomieniu programu i jest punktem wyjścia dla wszystkich operacji.

Etap 3

Teraz można przejść do eksperymentowania, czyli uruchomić program i próbować wykonać jakieś operacje.

Praca na programie polega na wykonywaniu szeregu operacji, które pod względem złożoności można podzielić na:

  • Proste - Okienko operacji jest na tyle intuicyjne, że znajomość "Tematów wspólnych" wystarczy, aby poradzić sobie bez zaglądania do instrukcji obsługi. Takich operacji jest bardzo wiele, w szczególności: wykazy, zestawienia.
  • Bardziej skomplikowane - W okienku operacji znajduje się zakładka "opis". Tam znajdziesz wszystkie informacje. Nie musisz ich szukać w instrukcji obsługi.
  • Operacje złożone - Procesy złożone z wielu różnych operacji. W takim przypadku informacji należy szukać w instrukcji obsługi.

Jak widać z powyższego, znając "Tematy wspólne" poradzisz sobie ze wszystkim, oprócz operacji złożonych.

Użytkownik zaawansowany

Użytkownik zaawansowany szuka przeważnie informacji dotyczących konkretnego zagadnienia. W takim przypadku najlepiej skorzystać z wyszukiwarki.

Polecamy też od czasu do czasu przejrzeć "Tematy wspólne", aby zapamiętywać i utrwalać coraz więcej zawartych tam informacji.

Niniejsza instrukcja nie jest czymś niezmiennym. Bezustannie pracujemy nad ulepszeniem naszych programów a także instrukcji obsługi.