Parametry

Po wywołaniu operacji "Ustawienia/Parametry" zobaczysz poniższe okienko.

obraz

Jest tu między innymi wiele informacji używanych do wyliczania płac. Opiszemy je w kolejnych rozdziałach.