Wpisywanie dat i kwot

Datę wpisujemy zawsze w formacie jak na poniższym przykładzie:


2019-04-25

Gdy trzeba podać tylko miesiąc:


2019-04

Kwotę wpisujemy jak na poniższym przykładzie:


1300,43

Zwróć uwagę, że nie robi się przerw między tysiącami, a grosze pisze się po przecinku.

Końcowe zera w groszach można pominąć. Czyli zamiast 1300,40 możesz wpisać 1300,4 i zamiast 1300,00 wystarczy wpisać 1300 .