Numerowanie

Często program sam nadaje kolejne numery, trzeba mu tylko podać od jakiego numeru zacząć i jaką ma mieć formę. Wygląda to mniej więcej tak:

obraz

W pole (1) wpisujesz numer od jakiego program ma zacząć numerowanie, natomiast przełącznikiem (2) określasz czy ma być zwiększany numer z lewej czy z prawej strony.

W pokazanym przykładzie następnym numerem byłby

Wps-36/4/17

Gdyby przełącznikiem (2) wybrać "P" (prawy), następnym numerem byłby

Wps-35/4/18

Gdyby należało zwiększać numer środkowy, przełącznikiem (2) wybierz "L" (lewy), natomiast w formie wstaw spację przed numerem właściwym.

Wps-35/ 4/17

Wtedy następnym numerem będzie

Wps-35/ 5/17

Możesz też przełącznikiem (2) wybrać "P" (prawy), a w formie wstawić spację zanumerem właściwym .

Wps-35/4 /17

Wtedy następnym numerem będzie

Wps-35/5 /17