Woda - ścieki - liczniki

Kiedy robić odczyt liczników ? Jak rozliczać ? Kiedy i jak fakturować ? Program WODA-ŚCIEKI wdrażaliśmy u wielu klientów i u każdego wyglądało to inaczej.

Oczywiście, za każdym razem, trzeba było dorobić nowe operacje, parametry, przełączniki itp. W efekcie WODA-ŚCIEKI (fk2000pdwd) stał się najbardziej zawikłanym programem.

W końcu postanowiliśmy wybrać rozwiązanie, które wydaje nam się najlepsze. Będziemy je promować, to znaczy pokazywać na czym polega i namawiać do stosowania. Następnie planujemy stworzyć nowy, prosty i przejrzysty program, który będzie realizował tylko to rozwiązanie.

 • Na początku każdego miesiąca generujemy dane naliczeniowe, przez skopiowanie danych z poprzedniego miesiąca i na tej podstawie robimy przypis. Czyli przyjmujemy jakieś prognozowane zużycie wody i z tego wyliczamy kwotę zaliczki, którą należy zapłacić.
 • Zmiany wprowadzamy na bieżąco, odpowiednio modyfikując dane naliczeniowe miesiąca bieżącego i ewentualnie miesięcy poprzednich. W następnym miesiącu kwota zaliczki będzie już obliczona "po nowemu" natomiast poprzednich zaliczek nie zmieniamy (nie robimy żadnych dodatkowych przypisów). Wszystko to będzie skorygowane na koniec okresu rozliczeniowego.
 • Proponujemy przyjąć półroczny okres rozliczeniowy.
 • Pod koniec ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego robimy odczyt liczników i nanosimy go jako stan końcowy ostatniego miesiąca.
 • Uruchamiamy operację "przypis wyrównawczy", która jeszcze raz wylicza opłaty za każdy miesiąc, na podstawie tego sporządza fakturę, następnie porównuje z zaksięgowanymi przypisami zaliczek i księguje przypis wyrównawczy.
 • "Książaczki" drukuje się powielając kwotę ostatniego przypisu. Jeżeli na koncie jest nadpłata, można odpowiednio zmniejszyć kwoty na "książeczce".

Zalety

 • Odczyt liczników robimy raz na pół roku.
 • Drukowanie faktur robimy raz na pół roku.
 • Zmiany wprowadzamy na bieżąco.
 • Kwota zaliczki w jakiś sposób odzwierciedla stan bieżący ale nie jest ściśle powiązana z danymi naliczeniowymi, co oznacza, że nie musimy korygować wcześniejszych przypisów zaliczek.
 • W każdej chwili można wydrukować nową książeczkę.