Odwrotne obciążenie VAT

Od 2019-11-01 odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatnośći (MPP).

Odwrotne obciążenie polega na przeniesieniu obowiązku rozliczania podatku VAT z dostawcy na nabywcę. Załącznik nr 11 do ustawy o podatku VAT zawiera listę towarów, do których stosuje się odwrotne obciążenie VAT.

Dostawca

obraz

Dostawca wystawiając fakturę sprzedaży z odwrotnym obciążeniem VAT, zaznacza opcję (1).

Na deklaracji VAT-7 tego typu pozycje trafiają do pola 31 (dostawa towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca).

Na fakturze i w rejestrze VAT sprzedaż z odwrotnym obciążeniem pokazywana jest z symbolem staki VAT "oo".

Nabywca

obraz

Nabywca, rejestrując fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem VAT (na której nie ma VAT), musi sam wybrać odpowiednią stawkę VAT (1) oraz jedno z pól (2).

Na deklaracji VAT-7 tak oznaczone pozycje trafią standardowo w pola 43,44 lub 45,46 (nabycie towarów i usług) oraz dodatkowo w pola 32,33 lub 34,35 (dostawa towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca).

Gdyby nie było dodatkowego zapisu w polu 33 lub 35, nabywca otrzymałby zwrot podatku VAT, którego przecież nie płacił.

Nabywca bez odliczenia

obraz

Rejestrując zakup z odwrotnym obciążeniem, nie związany ze sprzedażą opodatkowaną, postępujemy jak opisano w poprzednim rozdziale, dodatkowo zaznaczając opcję "bez odliczenia" (1).

Na deklaracji VAT-7 tak oznaczone pozycje trafią w pola 32,33 lub 34,35, natomiast nie będzie równoważącego zapisu w polach 43,44 lub 45,46, jak to było w zwykłym odwrotnym obciążeniu, co w efekcie da VAT należny.

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Dla lepszego zrozumienia mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, wyobraźmy sobie:

  • dostawcę,
  • nabywcę "pośrednika",
  • odbiorcę końcowego.

Prześledźmy przepływ pieniędzy między tymi trzema podmiotami.

Zwykła sprzedaż / zakup

Dostawca wystawia zwykłą fakturę VAT i odprowadza podatek VAT.

Nabywca "pośrednik" sprzedaje towar odbiorcy końcowemu, dla uproszczenia po tej samej cenie i wystawia zwykłą fakturę VAT. Nie odprowadza podatku VAT, ponieważ podatek należny VAT z faktury sprzedaży jest taki sam jak podatek naliczony z faktury zakupu.

Odbiorca końcowy także nie odprowadza podatku VAT, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT.

Podsumowując, w tym przypadku podatek odprowadza dostawca.

Sprzedaż / zakup z odwrotnym obciążeniem VAT

Dostawca wystawia fakturę VAT z odwrotnym obciążeniem VAT. Nie ma na niej VAT, więc nie odprowadza podatku VAT.

Nabywca "pośrednik" rejestrując fakturę zakupu VAT z odwrotnym obciążeniem, sam nalicza sobie VAT, który standardowo trafia w pola 43,44 lub 45,46, ale jest to niwelowane takim samym zapisem w polach 32,33 lub 34,35. W tym momencie nie ma VAT do odprowadzenia.

Nabywca "pośrednik" sprzedaje towar odbiorcy końcowemu, dla uproszczenia po tej samej cenie i wystawia zwykłą fakturę VAT. W tym momencie powstaje podatek należny VAT, który musi odprowadzić. Nie zniweluje go faktura zakupu, ponieważ była to faktura z odwrotnym obciążeniem, z której VAT naliczony został już zniwelowany zapisami w polach 32,33 lub 34,35.

Odbiorca końcowy także nie odprowadza podatku VAT, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT.

Podsumowując, w tym przypadku podatek odprowadza nabywca "pośrednik".

Sprzedaż / zakup z odwrotnym obciążeniem VAT bez odliczenia

W tym przypadku mamy zakup nie związany ze sprzedażą opodatkowaną. Inaczej mówiąc, towar nie będzie w żadnej formie ani części sprzedany. Nabywca jest tutaj odbiorcą końcowym.

Nie będzie sprzedaży, więc nie będzie momentu, w którym pojawiłby się VAT należny, tak ja w normalnym odwrotnym obciążeniu.

W związku z tym, zakup musi być zarejestrowany w ten sposób, że trafia w pola 32,33 lub 34,35, ale nie trafia w pola 43,44 lub 45,46, co w efekcie da VAT należny.