Generowanie i wysyłanie JPK_VAT.

Każda firma jest zobowiązana (lub będzie zobowiązana) co miesiąc wysyłać do Ministerstwa Finansów JPK_VAT - jednolity plik kontrolny ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Plik ten zawiera informacje o fakturach sprzedaży i zakupu, których podsumowania powinny pokrywać się z kwotami na deklaracji VAT-7.

Generowanie

obraz

Sprawdź poprawność danych (1) wpisanych w "Ustawienia/Parametry".

Zwróć uwagę na "docelowy folder plików JPK" (2). Wygenerowany plik JPK zostanie zapisany w tym folderze.


obraz

Wywołaj operację "Wykazy/VAT-7" i w dolnym prawym rogu kliknij przycisk "JPK_VAT".


obraz

Pojawi się okienko, w którym należy wybrać odpowiednią wersję pliku JPK_VAT.

Np dla JPK_VAT za styczeń 2018 i następne miesiące należy wybrać JPK_VAT(3)v1-1.


obraz

Po chwili, w górnej części okienka pojawi się pełna nazwa wygenerowanego pliku, a dolna część wypełni się danymi, które można porównać z deklaracją VAT-7. Numery w kolumnie "pozycja" odpowiadają numerom rubryk na deklaracji VAT-7.

Można wybrać dowolną pozycję i kliknąć "wykaz składowych wybranej pozycji". Program pokaże faktury, które złożyły się na kwoty netto i vat w wybranej pozycji.

Wysłanie

Ze strony Ministerstwa Finansów należy pobrać i zainstalować program "Aplikacja kliencka".

obraz

Po uruchomieniu programu pojawi się okienko, w którym należy kliknąć "WYŚLIJ NOWY DOKUMENT".

obraz

Następnie pojawia się okienko, w którym należy kliknąć "wybierz" i wskazać wygenerowany plik JPK.

obraz