Wydruki uniwersalne

Wstęp

obraz

Operacja "Wydruki uniwersalne" dostępna jest w programach KADRY i PŁACE.

Możesz nią tworzyć wydruki, takie jak umowy, zaświadczenia, na których komputer sam wstawia odpowiednie dane.

Program pokazuje, aktualnie wybraną formę (1).

W tabeli (2) widać wszystkie klucze występujące w wybranej formie. Jeśli chcesz zmienić wartość klucza, kliknij w niego dwa razy.

Możesz zmienić formę przyciskiem (3).

Zakładki (4) opiszemy w kolejnych podrozdziałach.

Wydruk możesz zapisać w "archiwum wydruków" (5).

Na koniec klikasz (6).

Zakładka "Ustawienia"

obraz

Ta zakładka ma zastosowanie tylko w programie PŁACE.

Klucze standardowe:

czerpią informacje z list płac. Przyciskiem (7) możesz wybrać listy płac, o które chodzi.

Jest grupa kluczy standardowych pokazujących dane płatnika. Aktualnie wybrany jest płatnik (8). Można go zmienić przyciskiem (9).

Na wydruku możesz umieścić tabelkę z kwotami zadanego składnika (10), na listach płac wybranych przyciskiem (7).

Jeżeli ustawisz znacznik (11), klucze z zakładki "#suma" będą liczone tylko dla aktualnie wybranego pracownika, w przeciwnym wypadku - dla wszystkich pracowników z list płac wybranych przyciskiem (7).

Zakładka "#suma"

obraz

Ta zakładka ma zastosowanie tylko w programie PŁACE.

Możesz zdefiniować pięć kluczy (12) #suma1, #suma2... itd. wpisując bezpośrednio do tabelki odpowiednie formuły (13).

Formuła jest wyrażeniem arytmetycznym składników ujętych w nawiasy kwadratowe oraz znaków "+" i "-'.

Program wylicza formuły, sumując zadane składniki z list płac wybranych przyciskiem (7), dla aktualnie wybranego pracownika lub dla wszystkich pracowników z wybranych list płac, zależnie od znacznika (11).

Klikając przycisk (14) w kolumnie (15) zobaczysz efekt wyliczeń.

Dodatkowo, w kolumnach (16)(17) możesz wpisać liczby całkowite, przez które liczba z kolumny (15) zostanie pomnożona (16) lub podzielona (17).

Wynik końcowy masz w kolumnie (18).

Wstawki i klucze standardowe

Operacja "Wydruki standardowe" tworzy niżej wymienione wstawki, mające zastosowanie tylko w programie PŁACE.

#suma1 - zdefiniowane w zakładce "#suma"
#suma2 - j.w.
#suma3 - j.w.
#suma4 - j.w.
#suma5 - j.w.
#tabela - tabelkę wartości składnika (10) zadanego w zakładce "Ustawienia", z list płac wybranych przyciskiem (7).


Klucze standardowe umieściliśmy w odrębnym rozdziale, ponieważ są one dostępne dla wszystkich operacji.