RCA, RSA...

obraz

Operacja "Wydruki/Transmisja do 'Płatnika'" generuje dokumenty rozliczeniowe dla ZUS, które następnie wczytuje się do programu "Płatnik".

Przyciskiem (1) wybierasz listy płac, z których należy zebrać dane.

W polach (2) podajesz rozliczany okres.

Wybierasz termin (3).

Wybierasz rozliczenia (4), które mają być wygenerowane.

Kliknięcie "Wykonaj" (5) powoduje wygenerowanie pliku z rozliczeniami i zapisanie go we wskazanym folderze. Plik ten należy następnie wczytać do programu "Płatnik".


obraz

W zakładkach (6) znajdują się tabele (jak na obrazku obok), w których są pokazane pola (7), jak w deklaracji (mają tą samą numerację (8), jak w deklaracji) i są połączone ze składnikami listy płac (9).

Wspomniane wyżej połączenia robimy (INFO-SPÓŁKA) specjalną operacją, która nie jest dostępna zwykłemu użytkownikowi.