Przelewy do banku

obraz

Operacja "Wydruki/Przelewy do banku" generuje plik, który przez elektroniczną bankowość spowoduje przelanie odpowiednich kwot na ROR pracowników.

Przyciskiem (1) wybierasz listę płac, z której mają być pobrane kwoty do przelewów.

W polu (2) wskazujesz składnik zawierający kwoty do przelania na ROR.

W polach (3)(4) wpisujesz datę i treść przelewu.

Obok generowania pliku, program sporządza wydruk, którego nagłówek możesz podać w polu (5).

W polu (6) podajesz ścieżkę do folderu, w którym zostanie umieszczony wygenerowany plik.

Przełącznikiem (7) wybierasz format pliku odpowiedni dla elektronicznej bankowości.

Przycisk (8) sporządza wydruk i generuje plik z przelewami.