Rejestracja, składki...


Rejestracja

obraz

Operacja "PPK/Rejestracja" generuje pliki, które wysyła się do instytucji finansowej, w celu zarejestrowania uczestników PPK.

Przełącznikiem (1) wybierasz, czy rejestrujesz

 • jednego pracownika wybranego w okienku głównym,
 • wszystkich pracowników wybranych w okienku głównym,
 • wszystkich pracowników z całej kartoteki.

Chodzi tu wyłącznie o pracowników, którzy:

 • są aktualnie zatrudnieni,
 • w danych kadrowych mają zaznaczone "PPK"
 • i wpisany procent składki PPK.

Wpisujesz rok i miesiąc (2), w którym powstał obowiązek zgłoszenia i klikasz "Wykonaj" (3).

W okienku (4) pojawi się informacja o wygenerowanym pliku.


Składki

obraz

Operacja "PPK/Składki" generuje pliki, które wysyła się do instytucji finansowej, celem przesłania składek PPK.

Przełącznikiem (5) wybierasz, czy składki dotyczą

 • jednego pracownika wybranego w okienku głównym,
 • wszystkich pracowników wybranych w okienku głównym,
 • wszystkich pracowników z całej kartoteki.

Chodzi tu wyłącznie o pracowników, którzy:

 • są aktualnie zatrudnieni,
 • w danych kadrowych mają zaznaczone "PPK"
 • i wpisany procent składki PPK.

Wybierasz, czy chcesz wybrać składki (6):

 • z zadanego miesiąca - pojawi się panel (7),
 • z wybranych list płac - pojawi się przycisk "Wybierz listy płac".

Klikasz "Wykonaj". W okienku (8) pojawi się informacja o wygenerowanym pliku.


Pozostałe operacje

Pozostałe operacje generujące pliki PPK działają na podobnych zasadach.